T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İnanç Turizmi

SELÇUKLU VE ÇOBANOĞULLARI DÖNEMİ

 

 • DEVECİ SULTAN TÜRBESİ

 • HEPKEBİRLER TÜRBESİ (BATI)

 • MUZAFFEREDDİN GAZİ TÜRBESİ

 • ATABEYGAZİ TÜRBESİ

 • KARANLIK EVLİYA TÜRBESİ

 • MADEN DEDE TÜRBESİ

 • MÜFESSİR-İ ALAADDİN EFENDİ TÜRBESİ

 • VEHBİ GAZİ TÜRBESİ

 

 

CANDAROĞULLARI BEYLİĞİ DÖNEMİ

 • ADİL BEY TÜRBESİ

 • CEMALEDDİN EF. VE KARGAŞ SULTAN TÜRB.

 • HATUN SULTAN TÜRBESİ

 • MUSA FAKİH TÜRBESİ

 • AHİ ŞORVE TÜRBESİ

 • HARMANKAŞI TÜRBESİ

 • İSMAİL BEY TÜRBESİ

 

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ

 • ABDÜLCEBBAR TÜRBESİ

 • AÇIKBAŞ SULTAN TÜRBESİ

 • ALİ ASGAR EFENDİ TÜRBESİ

 • BENLİ SULTAN TÜRBESİ

 • DAİ SULTAN TÜRBESİ

 • FERRAŞ SULTAN TÜRBESİ

 • HACI DEDE TÜRBESİ

 • HALİFE SULTAN TÜRBESİ

 • HEPKEBİRLER TÜRBESİ (DOĞU)

 • KARABAŞ-İ VELİ TÜRBESİ

 • MOLLA SAİD TÜRBESİ

 • NEVRUZ SULTAN TÜRBESİ

 • ABDÜRREZZAK TÜRBESİ

 • AHMET DEDE TÜRBESİ

 • BAYRAKLI SULTAN TÜRBESİ

 • CEVKANİ TÜRBESİ

 • DEDE SULTAN TÜRBESİ

 • GEYİKLİ SULTAN TÜRBESİ

 • HACI HAMZA TÜRBESİ

 • HAYRAN EFENDİ TÜRBESİ

 • İSA DEDE TÜRBESİ

 • KARA MUSTAFA PAŞA TÜRBESİ

 • NASRULLAH KADI TÜRBESİ

 • SACAYAKLI SULTAN (HASAN EFENDİ) TÜRB.

 • SEYFİ DEDE TÜRBESİ

 • SEYYİD SÜNNETİ EFENDİ TÜRBESİ

 • SÜKUTİ SULTAN TÜRBESİ

 • ŞEYH AHMED SİYAHİ EFENDİ TÜRBESİ

 • ŞEYH MEHMED EFENDİ TÜRBESİ

 • ŞEYH MUSTAFA EFENDİ (PİŞKÜRİ ZADE) TÜR

 • TARAKLI SULTAN TÜRBESİ

 • ŞEYH MUSTAFA EFENDİ (RESUL ZADE)TÜR.

 • TOPÇUOĞLU TÜRBESİ