Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Masal Yazma Yarışması Sonuçları

Bakanlığımızca 03-05 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen III. Millî Kültür Şûrası Eylem Planı’nın  “Çocuk ve Kültür” bölümünde “okul öncesi çocuklara yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik etmek amacıyla yerel düzeyde masal yarışmaları düzenlenmesi” hedeflenmiştir.

Bu hedef doğrultusunda İlimizde Müdürlüğümüz tarafından “Ödüllü Masal Yarışması” düzenlenmiş olup; yarışmaya 129 kişi 140 eseriyle katılmıştır. 14.12.2018 Cuma günü Doktor Öğretim Üyesi Gülten KÜÇÜKBASMACI, Psikolog Ömer ERDOĞAN, Türkçe Öğretmeni Alev TÖRÜN ÇAM ve Folklor Araştırmacısı Kamil SERHOŞOĞLU’ndan oluşan yarışma jürisinin yaptığı değerlendirme toplantısında aşağıdaki eserler ödüle değer görülmüştür.

25 Aralık 2018 Salı günü Müdürlüğümüz Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nde ödül töreni gerçekleştirilecek olup;  program ayrıca paylaşılacaktır.

Not:  Katılım Belgeleri Ödül Töreni’nde katılımcılara verilecek olup katılamayanlar için adreslerine gönderilecektir.

7abe56df-79d7-485c-91ec-ae56f2f2412a.jpg