T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sınav İlanı

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

          24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"  ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan Tebliğin "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yine  30288 sayılı Tebliğin 8. Maddesine göre oluşturulan TESPİT KOMİSYONU'nun  tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapmış olduğu ön inceleme ve esas inceleme sonucunda Kastamonu  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı kurumlara ilişkin "BAŞVURULARI KABUL EDİLEN" kişilere ait "İLAN 08/02/2018 tarihinde yapılmıştı. Tespit komisyonu tarafından başvuruları kabul edilenlenlere Tebliğin 13. Maddesine göre oluşturulan SINAV KURULU tarafından Tebliğin 14. Maddesine göre sınav yapılacaktır.

          1- Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler, Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.

          2- Sınava girecek başvuru sahipleri , 01 Ocak 2018 tarih 30288 sayılı tebliğin Sınav Sonuçlarına İtiraz başlıklı    15. Maddesine istinaden ilan tarihinden itibaren 4 (dört) gün içerisinde gerekçesi ile birlikte yazılı olarak Sınav Kurulu'na itiraz edebilirler.

          3- İş bu ilan Usul ve Esasların 14. Maddesi 2. Fıkrası  gereği tebliğ yerine geçmekle beraber ayrıca başvuru sahiplerine tebligat yapılmayacaktır.

          4- SINAV: 27 Şubat 2018 Salı Günü Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Saat :9.30'da başlayacak olup  Sınav Sözlü yapılacaktır.

SINAV İLAN OLUNUR:  19/02/2018