T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Türk Halk Müziği Korusu Basın Duyurusu

BASIN DUYURUSU

           Türk Halk Müziğini sevdirmek, yaşatmak İlimize ait ezgilerin aslına uygun icrasını sağlamak amacıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde "TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU" başlatılmıştır.

             İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne koro için yeni ses ve saz elemanları alınacaktır.

             Gönüllülük esasına göre Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde çalışmalarına başlayan koroya katılmak isteyenlerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

             Yapılan müracaatlar arasında, Koro Yönetimi tarafından değerlendirilmesi yapılacak olup başarılı olanlar koroya dâhil edilecektir.

  • THM Konser (1).JPG
  • THM Konser (2).JPG
  • THM Konser (5).JPG
  • THM Konser (6).JPG