T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tanıtma Fonu Temsilciliği Proje Başvuruları

10.06.1985 tarih ve 3230 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Tanıtma Fonu'nun amacı; Ülkemizi yurt içi ve yurt dışı alanda çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletlerarası kamuoyunu ülkemizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.

31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği'ne 01.08.2017 tarihinden itibaren proje başvuruları tanitmafonu.kulturturizm.gov.tr  adresinden yapılabilecektir.