T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Aşık İhsan Ozanoğlu

1907 yılında Kastamonu'da doğdu. 10 çocuklu bir ailenin oğludur. İlkokuldan sonra Darülhilafe Medresesi'nde okudu. 1928 yılında dışardan İstanbul Öğretmen Okulu'nu bitirdi. 1938 yılına kadar köylerde öğretmenlik yaptı. Daha sonra Kastamonu merkezindeki ilkokullarda öğretmenliğe devam etti. 1946 yılında Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Müdürü oldu. 1963 yılında bu görevden emekliye ayrıldı.13.2.1981 tarihinde vefat etti.
 
İhsan Ozanoğlu, özel dersler alarak kendini yetiştirmiş bir araştırmacıdır. Mühtedi Fethullah Efendi'den 10 yıl Arapça, İbranice, Süryanice, Ermenice ve Fransızca dersleri almıştır. İslamî ilimlerde Ahmet Asım Efendi'den, mesnevî konusunda Numaniye Medresesi Müderrisi Salih Hoca'dan, tefsir ve hadis konularında Safranbolulu Vasfi Hoca'dan, ayin ve naatkarlıkta Tahir Çelebi ve Ali Dede'den icazet, destur aldığını biliyoruz.
 
Ozanoğlu, Kastamonu ve çevresinin kültürünü araştırmış, yüzlerce kitap ve makale yayımlamıştır. Makalelerinin çoğu Kastamonu mahallî basınında Doğrusöz, Yenises ve Yeni Kastamonu gazetelerinde çıkmıştır. Daktilo edilmiş veya el yazısıyla yazılmış Kastamonu folkloruyla ilgili derlemeleri Kastamonu Müzesi'nde, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi'nde, Ankara Etnografya Müzesi'nde ve Millî Folklor Araştırma Dairesi Arşivi'nde bulunmaktadır. MİFAD Arşivi'nde ayrıca banda alınmış derlemeleri de vardır. Kastamonu türkülerinin pek çoğu İhsan Ozanoğlu'ndan derlenerek TRT repertuvarına alınmıştır.
 
Ozanoğlu'nun araştırmacılığı yanında saz şairliği yönü de bulunmaktaydı. Saz şiiri geleneğindeki şiirlerini 20 kadar kitapta toplamıştır. Birçok halk şairiyle karşılaşma yapmış, bir defa Konya Âşıklar Bayramı'na da katılmıştır. Şeyh Şaban-ı Veli Menakıbnamesi'ni de yeni harflerle hazırlamış, bir nüshasını A. Ü. İlahiyat Fakültesi'ne satmıştır.
 
100'e yakın kitabı olan İhsan Ozanoğlu'nun bazı kitapları şunlardır:
 
Kastamonu Bilmeceleri (Nasıh Güngör'le birlikte), Kastamonu'nun Yetiştirdiği Meşhur Adamlar serisi, Kadın Şairlerimizden Nedret, 19. Asır Saz Şairlerinden Kalecikli Mirati. Ayrıca birçok destanı, fasiküller halinde basılmıştır.