T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

696 Sayılı KHK'da Düzenlenen Taşeron İşçilerin İşlemleri Hakkında Kurulan Tespit Komisyonu İncelemesine Konu Hak Sahiplerinin İlanı (08.02.2018)

696 Sayılı KHK'da Düzenlenen Taşeron İşçilerin İşlemleri Kadroya Geçiş İşlemleri ile ilgili olarak Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılan başvurular, oluşturulan Tespit Komisyonunca incelenmiş ve aşağıdaki listede durumlarının açıklanarak ilan edilmesine karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

kültür bakanlığı logo ile ilgili görsel sonucu

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan Tebliğin "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yine 30288 sayılı Tebliğin 8. Maddesine göre oluşturulan TESPİT KOMİSYONU'nun tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapmış olduğu ön inceleme ve esas inceleme sonucunda Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı kurumlara ilişkin "BAŞVURULARI KABUL EDİLEN" kişilere ait "İLAN LİSTESİ" aşağıda yer almaktadır.

S.N.

T.C. NO:

ADI

SOYADI

ÜNVANI

BAŞVURU DURUMU

ÇALIŞTIĞI KURUM

1

10*******00

Seyfi

TEKİN

Güvenlik Görevlisi

KABUL

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

2

42*******24

Nuri

KARAALİOĞLU

Güvenlik Görevlisi

KABUL

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

3

51*******04

Güler

ÇİFTÇİ

Güvenlik Görevlisi

KABUL

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

4

14*******08

Engin

GEDİKOĞLU

Güvenlik Görevlisi

KABUL

Kastamonu Müze Müdürlüğü

5

15*******70

Necati

AŞKAROĞLU

Temizlik Görevlisi

KABUL

Kastamonu Müze Müdürlüğü

6

17*******84

Nagihan

YÜCE

Temizlik Görevlisi

KABUL

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

7

27*******30

Özgür

İSTEYİCİ

Güvenlik Görevlisi

KABUL

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

8

28*******86

Hüseyin

ÖZAY

Temizlik Görevlisi

KABUL

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

9

28*******60

Mehmet

CÜROĞLU

Güvenlik Görevlisi

KABUL

Kastamonu Müze Müdürlüğü

10

36*******52

Vedat

ÇERÇİALİOĞLU

Temizlik Görevlisi

KABUL

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

11

40*******94

Asım

AKSOY

Temizlik Görevlisi

KABUL

Kastamonu Müze Müdürlüğü

12

44*******96

Fatih

İNKAYA

Güvenlik Görevlisi

KABUL

Kastamonu Müze Müdürlüğü

13

47*******34

Bülent

KORKMAZ

Güvenlik Görevlisi

KABUL

Kastamonu Müze Müdürlüğü

14

57*******68

Turan

TULUM

Temizlik Görevlisi

KABUL

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1- Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler, Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.

2- Başvuru sahipleri, 01 Ocak 2018 tarih 30288 sayılı tebliğin Tespit Komisyonu Kararına İtiraz ve Süresi başlıklı 11. Maddesine istinaden ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde gerekçesi ile birlikte komisyonumuza yazılı olarak itiraz edilebilirler.

3- İşbu ilan Usul ve Esasların 10. Maddesi gereği tebliğ yerine geçmekle beraber ayrıca başvuru sahiplerine tebligat yapılmayacaktır.

4- Sınav komisyonunca belirlenecek; sınav tarihi, sınav yeri, sınav saati ve sınav şekli ayrıca ilan edilecektir.

İLAN OLUNUR: 08/02/2018